Poradenství na telefonu

Pro konzultace v oblasti veterinárné péče o malá zvířata volejte

900 34 34 03

Konzultační číslo MVDr. Michaela Hejlková: 1808

 

Cena za každou započatou minutu je 34 Kč včetně DPH.