Ceny, o cenách a ceník

Přijímáme platbu v hotovosti i platební kartou.

Veterinární lékaři neprodávají léky. Bez vyšetření zvířete neposkytujeme léky vázané na recept. Výjimkou jsou zvířata dlouhodobě léčená a pravidelně sledovaná (např. kardiaci, epileptici atd.)

Ceny u veterinárních lékařů jsou smluvní. Pokud Vás zajímá orientační cena nějakého úkonu (zvláště chirurgického), navštivte naše pracoviště i se svým zvířetem. Zde Vás seznámíme s předběžnou cenou. Konečná částka se odvíjí od náročnosti zákroku, individuální snášenlivosti anestézie zvířetem, spotřeby materiálu a léčiv. Pokud by měly náklady přesáhnout maximální dohodnutou částku, budeme Vás neprodleně informovat. Proto se nemusíte obávat o přehnané navýšení ceny zákroku. Kalkulaci provedeme až po vyšetření a zvážení zvířete. Tato kalkulace je zdarma.

 

Z čeho se tedy skládá cena ošetření?

1. Úkony

- klinické vyšetření zvířete, přístrojová vyšetření (vysoké pořizovací náklady), aplikace léčiv, ošetření rány, chir. zákrok

- +/- DPH 21% - většina veterinárních lékařů jsou na rozdíl od humánních plátci DPH, tedy 21% z útraty, kterou na veterině necháte, jde do kapsy našemu státu

- v ceně úkonů se odráží vybavení pracoviště přístrojové i personální, náklady na vzdělávání (semináře, odborná literatura), nájem, poplatky profesním a odborným sdružením, pojistné atd.

- příplatky za návštěvu u klienta doma, za pohotovostní ošetření a nadstandartní služby

2. Léčiva

veterinární léčiva spadají do vyšší sazby DPH stejně jako humánní léčiva použitá k léčbě zvířat, protože jejich poskytnutí je vždy spojeno s veterinárním úkonem

- krmiva, diety a krmivové doplňky spadají do nižší sazby DPH

3. Laboratorní vyšetření

- např. kultivace, vyšetření krve, histologie

- cenu si určuje laboratoř, k tomu se připočtou náklady na poštovné, balné, dopravu apod.

4. Materiál

- injekční, obvazový, šicí materiál, antiseptika, úklidové prostředky, svoz nebezpečného odpadu, energie a další provozní náklady

 

Příklad: kastrace kočky

V ceně úkonů je zahrnuto anesteziologické klinické vyšetření, aplikace anestetik a dalších léčiv včetně oční masti zabraňující vysychání rohovky, příprava operačního pole (oholení, omytí, 2x aplikace antiseptik), odstranění vaječníků, případně i dělohy, sutura (zašití) břišní stěny, podkoží a kůže, ošetření operační rány, nasazení prubanu, monitorování zvířete v průběhu anestézie, mytí a sterilizace nástrojů, mytí a dezinfekce operačních prostor, vystavení platebního dokladu a formuláře Žádosti o příspěvek na kastraci kočky pro MU Prostějov, instruktáž majitele, vytažení stehů.

 

 

Jak snížit náklady na veterinární péči

1. Výběr zdravého jedince z kvalitního chovu

Koupě zvířete, které netrpí viditelnými vrozenými vadami.  Ideální je, když máte doklad o dobrém zdravotním stavu rodičů (např. dysplazie kyčelních kloubů u psů). Doporučuji uzavřít písemnou kupní smlouvu i v případě, kdy se jedná o zvíře bez PP.

2. Dobrá péče

- Chov zvířete v odpovídajících podmínkách - týká se všech druhů zvířat, např. U terarijních nezapomeňte na specifické nároky na vlhkost, teplotu, UV B záření. UV zářivku měnit nejdéle po 6 měsících.

- Prevence úrazů - např. voďte zvíře podél silnice an krátkém vodítku, dávejte pozor při parkování s autem, kdy Vás pes vítá, dávejte pozor na cyklostezkách, v domácnosti zajistěte a zabezpečte elektrospotřebiče, těžké předměty, hrany, léky atd. tak, aby nedošlo k újmě na zdraví.

- Kvalitní krmení - vyhněte se supermarketovým značkám, granulím v ceně 20 Kč za kg a nekvalitním konzervám, nekrmte psy kostmi !; hlodavcům a králíkům podávejte seno a kompletní krmné granulované směsi, zrniny a semena pouze nabízejte jen jako doplněk. Netroufnu si zde jmenovitě kritizovat výrobce nekvalitních granulí, ale neposlouchejte co by kočky kupovaly a nekupujte trojbarevné granule pro psy ani pro kočky, které se tvárí jako maso, obilniny a zelenina.

- Preventivní péče      - pravidelné odčervení - štěňata do 3 měsíců věku: po 14 dnech, do 6 měsíců věku: po měsíci, pak 2x - 4x do roka

                                - vakcinace - rozsah záleží na prostředí, ve kterém se pes vyskytuje  viz. Vakcinační schémata

                                - péče o srst, oči, uši, drápky, zuby (čištění zubů) atd.

3. Přijít včas

Zejména u drobných zvířat, koček, psů pod 5 kg váhy. Tato zvířata mají velmi rychlý metabolismus. Bez stravy nevydrží někdy ani několik hodin. Bez svolení veterinárního lékaře nepodávejte žádné léky.

5. Dodržení léčebných doporučení

Podávání léčiv dle předpisu, dodržení předepsané diety, kontrolní návštěvy.

6. Zdravotní pojištění zvířat

Na trhu je řada pojišťoven, které nabízí mj. zdravotní pojištění zvířat. V případě úrazu či onemocnění pak hradí část nákladů na léčbu. Jsme smluvními partnery pojištění PetExpert.

7. Uplatnit náklady na prevenci a léčbu v daňovém přiznání

Firmy a OSVČ mohou za určitých podmínek  zahrnout do svých nákladů výdaje za léčbu, krmení a vakcinaci zvířat (např. hlídací pes). Přesnější podmínky stanoví příslušný finanční úřad.

8. Požádat o příspěvek město, neziskovou organizaci apod.

   Město Prostějov přispívá svým občanům na kastraci koček a kocourů.

 

Jak nesnižovat výdaje?

1. Nepodávejte léky dle vlastního uvážení - např. Paralen, Ibuprofen, staré masti (zvláště oční), zbylá antibiotika.

2. Nevyžadujte po veterinárním lékaři léky bez vyšetření zvířete. Lékař nesmí pacientovi předepsat léky bez toho, aby jej vyšetřil. Výjimkou jsou dlouhodobě léčená zvířata - např. kardiaci, epileptici atd., se kterými majitelé chodí na pravidelné kontroly. Bez vyšetření zvířete Vám neposkytneme léky vázané na předpis !  Pouze léky pro preventivní péči a krmivové doplňky.

 

 

Nabízíme možnost platit bezhotovostně prostřednictvím platební karty.