Ceny, o cenách a ceník

Přijímáme platbu v hotovosti i platební kartou.

Veterinární lékaři neprodávají léky. Bez vyšetření zvířete neposkytujeme léky vázané na recept. Výjimkou jsou zvířata dlouhodobě léčená a pravidelně sledovaná (např. kardiaci, epileptici atd.)

Ceny u veterinárních lékařů jsou smluvní. Pokud Vás zajímá orientační cena nějakého úkonu (zvláště chirurgického), navštivte naše pracoviště i se svým zvířetem. Zde Vás seznámíme s předběžnou cenou. Konečná částka se odvíjí od náročnosti zákroku, individuální snášenlivosti anestézie zvířetem, spotřeby materiálu a léčiv. Pokud by měly náklady přesáhnout maximální dohodnutou částku, budeme Vás neprodleně informovat. Proto se nemusíte obávat o přehnané navýšení ceny zákroku. Kalkulaci provedeme až po vyšetření a zvážení zvířete. Tato kalkulace je zdarma.

 

Z čeho se tedy skládá cena ošetření?

1. Úkony

- klinické vyšetření zvířete, přístrojová vyšetření (vysoké pořizovací náklady), aplikace léčiv, ošetření rány, chir. zákrok

- +/- DPH 21% - většina veterinárních lékařů jsou na rozdíl od humánních plátci DPH, tedy 21% z útraty, kterou na veterině necháte, jde do kapsy našemu státu

- v ceně úkonů se odráží vybavení pracoviště přístrojové i personální, náklady na vzdělávání (semináře, odborná literatura), nájem, poplatky profesním a odborným sdružením, pojistné atd.

- příplatky za návštěvu u klienta doma, za pohotovostní ošetření a nadstandartní služby

2. Léčiva

veterinární léčiva spadají do vyšší sazby DPH stejně jako humánní léčiva použitá k léčbě zvířat, protože jejich poskytnutí je vždy spojeno s veterinárním úkonem

- krmiva, diety a krmivové doplňky spadají do nižší sazby DPH

3. Laboratorní vyšetření

- např. kultivace, vyšetření krve, histologie

- cenu si určuje laboratoř, k tomu se připočtou náklady na poštovné, balné, dopravu apod.

4. Materiál

- injekční, obvazový, šicí materiál, antiseptika, úklidové prostředky, svoz nebezpečného odpadu, energie a další provozní náklady

 

Příklad: kastrace kočky

V ceně úkonů je zahrnuto anesteziologické klinické vyšetření, aplikace anestetik a dalších léčiv včetně oční masti zabraňující vysychání rohovky, příprava operačního pole (oholení, omytí, 2x aplikace antiseptik), odstranění vaječníků, případně i dělohy, sutura (zašití) břišní stěny, podkoží a kůže, ošetření operační rány, nasazení prubanu, monitorování zvířete v průběhu anestézie, mytí a sterilizace nástrojů, mytí a dezinfekce operačních prostor, vystavení platebního dokladu a formuláře Žádosti o příspěvek na kastraci kočky pro MU Prostějov, instruktáž majitele, vytažení stehů.

 

 

Jak snížit náklady na veterinární péči

1. Výběr zdravého jedince z kvalitního chovu

Koupě zvířete, které netrpí viditelnými vrozenými vadami.  Ideální je, když máte doklad o dobrém zdravotním stavu rodičů (např. dysplazie kyčelních kloubů u psů). Doporučuji uzavřít písemnou kupní smlouvu i v případě, kdy se jedná o zvíře bez PP.

2. Dobrá péče

- Chov zvířete v odpovídajících podmínkách - týká se všech druhů zvířat, např. U terarijních nezapomeňte na specifické nároky na vlhkost, teplotu, UV B záření. UV zářivku měnit nejdéle po 6 měsících.

- Prevence úrazů - např. voďte zvíře podél silnice an krátkém vodítku, dávejte pozor při parkování s autem, kdy Vás pes vítá, dávejte pozor na cyklostezkách, v domácnosti zajistěte a zabezpečte elektrospotřebiče, těžké předměty, hrany, léky atd. tak, aby nedošlo k újmě na zdraví.

- Kvalitní krmení - vyhněte se supermarketovým značkám, granulím v ceně 20 Kč za kg a nekvalitním konzervám, nekrmte psy kostmi !; hlodavcům a králíkům podávejte seno a kompletní krmné granulované směsi, zrniny a semena pouze nabízejte jen jako doplněk. Netroufnu si zde jmenovitě kritizovat výrobce nekvalitních granulí, ale neposlouchejte co by kočky kupovaly a nekupujte trojbarevné granule pro psy ani pro kočky, které se tvárí jako maso, obilniny a zelenina.

- Preventivní péče      - pravidelné odčervení - štěňata do 3 měsíců věku: po 14 dnech, do 6 měsíců věku: po měsíci, pak 2x - 4x do roka

                                - vakcinace - rozsah záleží na prostředí, ve kterém se pes vyskytuje  viz. Vakcinační schémata

                                - péče o srst, oči, uši, drápky, zuby (čištění zubů) atd.

3. Přijít včas

Zejména u drobných zvířat, koček, psů pod 5 kg váhy. Tato zvířata mají velmi rychlý metabolismus. Bez stravy nevydrží někdy ani několik hodin. Bez svolení veterinárního lékaře nepodávejte žádné léky.

5. Dodržení léčebných doporučení

Podávání léčiv dle předpisu, dodržení předepsané diety, kontrolní návštěvy.

6. Zdravotní pojištění zvířat

Na trhu je řada pojišťoven, které nabízí mj. zdravotní pojištění zvířat. V případě úrazu či onemocnění pak hradí část nákladů na léčbu. Jsme smluvními partnery pojištění PetExpert.

7. Uplatnit náklady na prevenci a léčbu v daňovém přiznání

Firmy a OSVČ mohou za určitých podmínek  zahrnout do svých nákladů výdaje za léčbu, krmení a vakcinaci zvířat (např. hlídací pes). Přesnější podmínky stanoví příslušný finanční úřad.

8. Požádat o příspěvek město, neziskovou organizaci apod.

   Město Prostějov přispívá svým občanům na kastraci koček, kocourů a čipování psů.

 

Jak nesnižovat výdaje?

1. Nepodávejte léky dle vlastního uvážení - např. Paralen, Ibuprofen, staré masti (zvláště oční), zbylá antibiotika.

2. Nevyžadujte po veterinárním lékaři léky bez vyšetření zvířete. Lékař nesmí pacientovi předepsat léky bez toho, aby jej vyšetřil. Výjimkou jsou dlouhodobě léčená zvířata - např. kardiaci, epileptici atd., se kterými majitelé chodí na pravidelné kontroly. Bez vyšetření zvířete Vám neposkytneme léky vázané na předpis !  Pouze léky pro preventivní péči a krmivové doplňky.

 

Konečně ceník nejčastěji datazovaných úkonů:

Garance cen do 31. 1.  2019  Ceny jsou včetně 21% dph.

  ZAHRNUJE
vakcinace pes Biocan DHPPiLR*,
(od 12 týdnů stáří)
vakcinaci, klinické vyšetření, materiál, vakcínu 430/370*
vakcinace pes Nobivac DHPPiLR dtto 470
vakcinace štěně Biocan DHPPiL
(od 8 týdnů)
dtto 420
vakcinace štěně Nobivac DHPPiL dtto 430
vakcinace štěně Nobivac DHPPiL4 dtto 445
vakcinace štěně od 6 t. Biocan DHPPi */ Primodog vakcinaci, klini. vyšetření, materiál, vakcínu, očkovací průkaz 350/300(vrh)
vzteklina na 3 roky dtto 280
vakcinace pes, kočka proti borelióze  dtto Borrelym 3 proti všem evropským Boreliím 490
vakcinace pes proti psincovému kašli dtto 1 dávka na rok, do nosu, nástup imunity za 3 dny; Nobivac KC 360
vakcinace pes proti tetanu vakcinaci, klinické vyšetření, materiál, vakcínu 390
vakcinace fena herpes dtto - při úspěšném krytí se aplikují dvě dávky  890
vakcinace kočka CRP * vakcinaci, klinické vyšetření, materiál, vakcínu 360/320*
vakcinace kočka CVR + vzteklina dtto 390/360*
vakcinace kočka RCPCH vakcinace proti kaliciviu, herpesviru, panleukopenii a chlamydióze 450
vakcinace kočka RCPCH FeLV vakcinace proti kaliciviu, herpesviru, panleukopenii, chlamydióze, infekční leukémii 590
vakcinace králík mor + myxomatóza  vakcinace, klinické vyšetření, materiál, drápky 190
odčervení pastou jedna dávka přípravku, aplikaci/materiál pro domáci podání od 30 Kč
odčervení tabletou přípravek, případně aplikaci od 20 Kč, dle akce
čipování ** čip, aplikace, registrace u KVL ČR 490
pas  europas, vystavení, registrace u KVL ČR 290/250* 
čip + europas + očkování vrhu dtto  !! nutno objednat se předem, na dobu mimo ordinační hodiny!! 890
sonografické vyšetření březosti od 25. dne, další kontrolní sonografická vyšetření zdarma 350
odběr krve, separace séra, materiál  úkon, materiál, znecitlivující krém na kůži, separaci séra, 3 zkumavky, vytištění výsledků, tel. konzultace 200
odběr krve na progesteron odběr, materiál, separace séra, vyšetření v laboratoři, konzultace výsledků  330
kastrace kočka, kocour** anestézie, ovariektomie, léky, materiál, vstřebatelné stehy 1000-1300/600-800
test FIV + FeLV odběr krve a provedení testu na kočičí leukémii a kočiči AIDS na počkání 450
magnetoterapie dle zvoleného programu 20-45 minut 105 Kč
cvičení na míči cvičení se psem na balonu - 1. lekce zdarma 110 Kč
laserová terapie rána do 2 cm 1  svícení 50 Kč

 

DHPPiLR - lidově zváno pětikombinace (ve skutečnosti vakcinace proti 6 nemocem včetně vztekliny)

Vakcinační schémata 

 

 

*Psi s potvrzením o převzetí z útulku, asistenční psi, vrhy mláďat 

- sleva  na čip, pas a očkování (nesčítá se s dalšími slevami)

 

** Město na základě našeho dokladu přispívá částkou 300 Kč na kastraci kočky či kocoura. Podmínkou je trvalý pobyt žadatele v PV. 

** u kastrací ušlechtilých koček (britské, habešské, siamské atd.) používáme jiný typ anestézie, proto je jejich kastrace dražší (o cca 100-250 Kč)

 

 

POZOR!!!
! Při platbě zálohy na chirurgický zákrok nebo ošetření zubního kamene minimálně den předem, dáváme slevu 5% z celkové ceny úkonu!

Výše zálohy se pohybuje od 100 do 300 Kč. Znamená to tedy, že pokud kastrace kočky vyjde celkově na 1050 Kč a záloha byla 100 Kč, doplatek za kastraci bude 0,95 x 1050 - 100 = 898 Kč (celkem tedy 998 Kč místo 1050 Kč).

 

Pokud se majitel nedostaví se zvířetem k zákroku, nebo se min. 48 h  předem neomluví, záloha se nevrací!

 

** ušlechtilé kočky - britské, exotické, sphynx, mainské... - cena je o 100-250 Kč vyšší kvůli odlišné anestézii a vyšší hmotnosti

 

 

Nabízíme možnost platit bezhotovostně prostřednictvím platební karty.


Kontakt

Palackého 23 Prostějov

Naproti ZŠ Palackého, 2 parkovací místa k dispozici

604 360 319
11-14 HODINY PRO OPERACE A OBJEDNANÉ KLIENTY