Ceník kastrací

Garance cen do 30. 11. 2017
 
Kastrace fena
 
Hovoříme - li o kastraci zdravé nebřezí feny v době pohlavního klidu,
celková cena zahrnuje tyto úkony: 
* klinické vyšetření zvířete
* anamestické vyšetření a sepsání souhlasu s anestézií a se zákrokem, poučení majitele
* premedikaci, kanylaci a intubaci feny (zajištění žilního přístupu pro infúze a anestetika a zajištění dýchacích cest)
* přípravu operačního pole a pracoviště, použití ochranných pomůcek u personálu
* chirurgický zákrok - odnětí vaječníků, nebo vaječníků i dělohy, sutura břišní stěnby ve dvou vrstvách, sutura podkoží intradermálním stehem, sutura kůže svorkami
* vedení anestézie a analgézie, přístrojový i fyzický monitoring pacienta (používáme monitor vitálních funkcí, který sleduje puls, dechovou frekvenci, saturaci krve kyslíkem, EKG, teplotu a krevní tlak)
* v případě potřeby použití elektrokauteru
* ošetření operační rány
* úklid operačního sálu a hospitalizačního boxu
* perioperační a pooperační infúzní terapii na infúzní pumpě
* aplikace léčiv
* krtákodobou či střednědobou hospitalizaci v klimatizovaném boxu
* vedení dokumentace (anestéziologický protokol, hospitalizační protokol)
* límec, případně i pruban
* kontroly
* vytažení stehů/svorek
 
dále zahrnuje tato léčiva:
sedativa, 
* anestetika, 
* analgetika injekční i perorální (tablety), 
* antibiotika injekční i perorální, 
* léky působící preventivně proti krvácení, 
* mast zabraňující vysychání rohovky během anestézie, znecitlivující gel pro intubaci 
* infuzní roztoky
 
a tento materiál:
* dezinfekční prostředky na povrchy a nástroje
* antiseptika k předoperačnímu a pooperačnímu ošetření rány (dezinfekční mýdlo, jodový a lihový přípravek, plastický obvaz ve spreji)
* injekční materiál
svoz nebezpečného odpadu (použitý injekční materiál, biologický odpad)
* rukavice, roušky, sterilní gázy, ústenky, operační čepice, savé podložky 
* kanylu, infuzní set
* vstřebatelný a nevstřebatelný šicí materiál, stappler svorky
* límec, případně i pruban
* energie (sterilizace nástrojů, vyhřívaná podložka pod zvířetem, monitor životních funkcí, infuzní pumpa, osvětlení operačního sálu a hospitalizace, použití elektrokauteru)
 
VÝSLEDNÁ CENA JE DÁNA SOUČTEM JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK. ZÁLEŽÍ PŘEDEVŠÍM NA VELIKOSTI FENY A NÁROČNOSTI OPERACE    (štíhlá v.s. obézní fena, pacient špatně reagující na anestézii, rizikoví pacienti apod.).
 
Celková cena, na kterou vyjde kastrace feny je tedy asi 3.300-5.800 Kč (např. fena o hmotnosti 60 kg).
 
Jizva 10. den po operaci u fenky krasaříka. Velikost jizvy cca 1,5 cm:
 
 
Jde to i levněji (ale ne u nás!):
* intramuskulární (nitrosvalová) anestézie bez žilního vstupu za použití levnějších typů sedativ a anestetik, pomalejší nástup účinku léčiv tlumících bolest, a vnímání, bez léků proti krvácení, atd.
* bez intubace - při kolapsu průdušnice či náhlé zástavě dýchání horší možnost obnovení dýchání, pozdější zahájení resuscitace
* bez infúze - pomalejší odbouráván anestetik, u malých plemen riziko hypoglykémie, bez kompenzace ztráty tekutin během operace a po ní
* levnější šicí materiály - riziko horšího hojení a nízké soudržnosti stehů
* bez límce či prubanu - u klidných zvířat však lze ponechat ránu bez krytu
* bez analgetik - horší pooperační komfort pro zvíře
* fena ihned po operaci propuštěna do domácí péče - riziko komplikací při probouzení z anestézie
* nižší cena operace, ale další poplatky za kontroly, za léky, za vytažení stehů
 
 
Příklad - v září 2016 proběhla kastrace feny labradora 32 kg, výsledná cena byla přesně 4.400 včetně dph (bez dph 3.636). Kastrační rána měřila pouhých 4,5 cm.
V ceně zahrnuta anestézie, kastrace (odejmutí dělohy i vaječníků), přístrojový monitoring anestézie (perioperační EKG, sledování tepové a dechové frekvence, saturace krve kyslíkem atd.), anestetika, analgetika a antibiotika v injekční i tabletové formě, límec, chirurgické šití a ostatní materiál, kontroly a vytažení stehů. K tomu se připočítává 21% DPH. 
 
 
Celkové cena úkonů s pojených s kastrací feny, léků, límce, materiálu se pohybuje od 3 000 do 5 800 Kč.
Konkrétní cenu jsem Vám schopni sdělit na základě osobní návštěvy, kdy fenu prohlédnem a zvážíme. Tato kalkulace je zdarma.
PŘI TELEFONICKÉ KONZULTACI NEJSME SCHOPNI SPOČÍTAT CENU.

 

Kastrační rána v den vytažení stehů u fenky krysaříka - jizva 1,5 cm

 

Kastrace pes - samec: 2 000-3 500 Kč

 
 
Kastrace kocour: 600-650 Kč včetně antibiotik, analgetik, vyšetření, chirurgického zákroku (z toho 300 Kč přispívá město po odevzdání našeho platebního dokladu).
 
Kastrace kočka: 1 000-1 200 Kč včetně antibiotik, analgetik, vyšetření, chirurgického zákroku, vstřebatelných intradermálních stehů a materiálu 
Kastrace březí kočka: 1 200-1 500. Zde je třeba větší operační rána, více podvazování mohutných cév, celkově vyšší spotřeba materiálu a léčiv, proto je cena operace vyšší než u kastrace kočky v době pohlavního klidu.
 
Kastrace exotických plemen koček - cena je o 100-300 Kč vyšší z důvodu použití jiného typu anestézie a jiných anestetik (např. kontraindikace ketaminu u plemene sphynx, mainské mývalí kočky váží třeba dvojnásobek oproti běžným kočkám).
 
 300 Kč přispívá město na kastraci kočky či kocoura po odevzdání našeho platebního dokladu.
 
 
Formulář žádosti o příspěvek na kastraci kočky/kocoura v Prostějově:
 
 
Chirurgické zákroky provádímě sterilně za použití antiseptik a moderních léčiv a kvalitních šicích materiálů. Kastrace koček za 500 Kč na žebříku NEPROVÁDÍME!!!
 
 
Jak získat příspěvek na kastraci kočky/kocoura?
U nás zaplatíte plnou cenu (např. 900 Kč za kočku) a obdržíte doklad o zaplacení (fakturu). Poté půjdete na Odbor životního prostředí a odevzdáte tam fakturu za kastraci a předložíte průkaz totožnosti, kterým doložíte trvalý pobyt v Prostějově. Tam Vám po schválení bezhotovostně zašlou nebo na pokladně vyplatí 300 Kč. 
 
 
Ceny ostatních operací se pohybují okolo uvedené ceny v rozmezí +/- 10% dle skutečné spotřeby léčiv a materiálu.
 
Ostatní ceny zde: Ceny
 
POZOR!!!
! Při platbě zálohy na chirurgický zákrok nebo ošetření zubního kamene minimálně den předem, dáváme slevu 5% z celkové ceny úkonu!

Výše zálohy se pohybuje od 100 do 300 Kč. Znamená to tedy, že pokud operace vyjde celkově na 1050 Kč a záloha byla 100 Kč, doplatek za operaci bude 0,95 x 1050 - 100 = 898 Kč (celkem tedy 998 Kč místo 1050 Kč).

 

Kastrace zvířat z útulku: 10% sleva na úkon