Exotické ptactvo

  • základní prevence
  • vyšetření trusu
  • krácené zobáčků a drápků
  • odběr krve k vyšetření DNA či infekčních onemocnění
  • euthanasie